Disclaimer Glasservicedirect.nl

De website Glasservicedirect.nl en de dienstverlening is een product van Welikeleads.com, handelsnaam van Internet Perfect (Kamer van Koophandel: 55366325), hierna te noemen Welikeleads.com, verleent u hierbij toegang tot Glasservicedirect.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Welikeleads.com behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen aan de gebruikers van de website Glasservicedirect.nl

Beperkte aansprakelijkheid

Welikeleads.com spant zich in om de inhoud van Glasservicedirect.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Glasservicedirect.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Welikeleads.com.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Welikeleads.com onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Glasservicedirect.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Welikeleads.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Welikeleads.com en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Welikeleads.com, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons.